News
Produkce na zakázku
Produkce na zakázku

Chtěl bych tímto dát na vědomí, že kdo by měl zájem o hudební produkci na zakázku, tak rozjíždím firmu tohoto zaměření. Pro bližší informace prosím pište na emailovou adresu: eddiesender@gmail.com. Velmi rád odpovím na vaše dotazy, cenník, podmínky a možnosti. Popřípadě zašlu i seznam aktuální nabídky skladeb, které již jsou možné zakoupit....

Music production for order

I would like to make it known that anyone who would be interested in music production to order, so start on this company focus. For further information, please write to email address: eddiesender@gmail.com. I will be very happy to answer your questions, pricelist, terms and options. Alternatively send you a list of the current menu of songs that are already available for purchase....

Nový singl v promo, teď!
Nový singl v promo, teď!

Můžete se těšit na nejnovější produkt z mé dílny, jen pro vaše uši. "Time Is Now"!...

New single in promotion now!

You can look forward to the newest single from my music factory. Just for your ears! "Time Is Now"!...

Latest photos / videos